Administrative Staff

Administrative Staff

  • Elizabeth Karkar  – Administrative Assistant
  • Mohammad Al-Atrash – Lab Supervisor
  • Hamzeh Al-ameer – Lab Supervisor
  • Wala’a Obeidat– Lab Supervisor